neuropsychological kuaj thiab kho kev hais lus
  • dyslexia, dysorthography, dyscalculia, dysgraphia
  • Kev ntxhov siab hauv kev saib xyuas thiab hyperactivity / impulsivity (ADHD)
  • Thawj yam lus tsis meej
  • Tshaj Tawm/ Muaj peev xwm siab loj
kev kho cov mob neuropsychological thiab hais lus
  • Kev kho mob rau cov mob tshwj xeebkev kawm, mob ntawmattenzione thiab ailments ntawm lus
  • Kev kho mob ntawm kev cuam tshuam ntawm voce
  • Kev kho mob ntawm kev cuam tshuam ntawm muab nqos
niam txiv kev cob qhia
  • Txoj kev ntawm txhawb cov niam txiv rau kev tswj tus cwj pwm coj tsis tus rau menyuam yaus
kawm txhawb nqa

Pib ntaus ntawv thiab nias qhov Enter mus nrhiav

kev ua yuam kev: Cov ntsiab lus yog kev tiv thaiv !!