Thaum yau thiab thaum tiav hluas
neeg laus
peb Hnub nyoog
Thaum yau thiab thaum tiav hluas
neeg laus
peb Hnub nyoog

Pib ntaus ntawv thiab nias qhov Enter mus nrhiav

kev ua yuam kev: Cov ntsiab lus yog kev tiv thaiv !!