• dyslexia, dysorthography, dyscalculia, dysgraphia
  • Teeb meem saib xyuas thiab hyperactivity (ADHD)
  • Teeb meem ntawm lus
  • Kev kho mob rau cov mob tshwj xeebkev kawm, mob ntawmattenzione thiab ailments ntawm lus
  • Kev kho mob ntawm kev cuam tshuam ntawm voce
  • Kev kho mob ntawm kev cuam tshuam ntawm muab nqos
  • Txoj kev ntawm txhawb cov niam txiv rau kev tswj tus cwj pwm coj tsis tus rau menyuam yaus

Pib ntaus ntawv thiab nias qhov Enter mus nrhiav

%d bloggers clicked rau kuv nyiam qhov no: